Sprzedaż badań marketingowych

Oferujemy badania marketingowe dotyczące głównie rynków zagranicznych. Realizowaliśmy badania możliwości eksportowych na danych rynkach, perspektyw wejścia na konkretny rynek zagraniczny, możliwości działalności na rynkach oraz zapotrzebowania na produkty bądź usługi a także badania ogólnych warunków działania przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym (aspekt ekonomiczny, prawny, kulturowy) oraz badania ilościowe i jakościowe – związane z produktem.

Zakres badań marketingowych konsultujemy indywidualnie, w zależności od zapotrzebowania klienta. Dane w nich zawarte są wiarygodne, poparte źródłami.

Proponowane przez nas badania:

Badania b2b, otoczenia, marki, konkurencji, potencjału b2b

Badania trendów, nowych produktów, nowych strategii i inne

Badania marketingowe

Metody przez nas stosowane: analiza desk research; CATI, CAWI; analiza b2b; case study b2b; benchmarching b2b; panele; wywiady – pogłębione i inne.

Największy realizowany przez nas projekt dotyczył badań marketingowych dla firmy farmaceutycznej, która pragnęła rozszerzać swoją działalność o rynki zagraniczne.

Pin It on Pinterest

Share This