Fundusze europejskie

 

Przedsiębiorco skorzystaj z UE…bo warto!

Nowa perspektywa finansowania daje wiele możliwości rozwoju dla przedsiębiorców. Z budżetu UE na lata 2014 – 2020 Polska ma do wykorzystania ponad 111 mld euro.

W związku z powyższym pomożemy Państwu w uzyskaniu dotacji z UE w nowej perspektywie finansowania w zakresie:

Analizy i weryfikacji planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji

 

Rekomendacji najkorzystniejszych rozwiązań dla projektu

 

Kompleksowego rozliczania i monitoringu przyznanego dofinansowania

 

h

Skompletowania i złożenia pełnej dokumentacji konkursowej

 

Wskazania najlepszego programu lub programów z uwzględnieniem najbliższych terminów naborów wniosków

 

i

Sporządzenia dokumentacji dodatkowej np.: studium wykonalności, biznesplan

 

Przygotowania analizy finansowej planowanej inwestycji

 

l

Sporządzenia wniosku o dotację

 

Ponadto:

Kompleksowo wdrażamy działania zawarte w projekcie. Przeprowadzamy audyty wzornicze obejmujące także analizę wzorniczą przedsiębiorcy oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych.

Dotychczas dla naszych klientów z sektora MŚP pozyskaliśmy ponad 6 mln złotych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Jeśli jesteś przedsiębiorcą (w szczególności sektora MŚP) – ten program jest dla Ciebie!

WSPARCIE NA:

INWESTYCJE

 

PROMOCJE

 

B+R

 

Realizować można projekty dotyczące rozbudowy przedsiębiorstwa o działy B+R, wprowadzanie innowacji poprzez wdrażanie wyników badań; współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Program obejmuje również wsparcie promocji, internacjonalizacji a także stworzenie nowych modeli biznesowych.

Dla przedsiębiorców polecamy takie obszary wsparcia jak:

 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa – projekty B+R przedsiębiorstw
 2.  Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I – wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw; otwarte innowacje
 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego – badania naukowe i prace rozwojowe
 5. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; instrumenty finansowe – Go to Brand – nowe modele biznesowe, targi, misje gospodarcze, spotkania z kontrahentami zagranicznymi, wchodzenie na rynki zagraniczne.

ZAPRASZAMY do współpracy w zakresie poniższych, rekomendowanych działań dla przedsiębiorców:

Bony na innowacje dla MŚP

Ochrona własności przemysłowej

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand


Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo z sektora MŚP, prowadzisz działalność lub posiadasz oddział na terenie woj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) – ten program jest dla Ciebie!

W ramach programu są do wykorzystania największe środki finansowe!

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH DZIAŁAŃ:

 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia:
  • Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów
  • Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP
  • Działanie 1.3. Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych:
   • Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP
   • Działanie 1.4. Wzór na konkurencję

PROPONOWANE PRZEZ NAS ROZWIĄZANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW:

Wsparcie na rozwój przedsiębiorstwa, wsparcie na udział w targach i misjach zagranicznych, wprowadzanie nowych produktów bądź usług, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, zakup maszyn, urządzeń, doradztwo.

Na to wszystko możesz otrzymać wsparcie korzystając z nadchodzących naborów i współpracy z nami w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej!

Planowane nabory:

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Internacjonalizacja MŚP – WAŻNE DZIAŁANIE W ZAKRESIE PROMOCJI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Wdrażanie innowacji w MŚP

Wzór na konkurencję


Program Operacyjny Polska Cyfrowa – PROGRAM DLA: Jeśli jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP – to działanie jest dla Ciebie! Działanie również dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych i innych

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Dla przedsiębiorców rekomendujemy działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.

Działanie finansować będzie projekty na wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych

PROGRAMY REGIONALNE:

Obok Programów Krajowych przedsiębiorcy mogą skorzystać ze środków dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, oddzielnych dla każdego z województw. Do rozdysponowania jest ponad 31 mld złotych na projekty inwestycyjne, działania promocyjne na rynkach zagranicznych a także rozwijające działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw.

Zapraszamy do kontaktu celem sporządzenia zestawienia możliwości uzyskania wsparcia wraz z terminami naborów w Państwa województwie.

Pin It on Pinterest

Share This