Dedykowane bazy danych

Usługa opracowania dedykowanych baz danych potencjalnych partnerów handlowych kierowana jest do przedsiębiorstw, które poszukują kontrahentów na rynkach zagranicznych. Precyzyjnie wyselekcjonowana grupa odbiorców jest podstawą sukcesu prowadzenia działań marketingowych, takich jak: telemarketing, składanie ofert oraz umawianie spotkań handlowych. Jakość i aktualność baz danych ma szczególne znaczenie w przypadku podejmowania działań na rynkach zagranicznych, gdyż koszt prowadzenia tych działań jest wysoki.

Dedykowane bazy danych są tworzone od podstaw na zamówienie Klienta wg jego indywidualnych potrzeb, jak również modyfikujemy bazy danych dostarczone przez Klienta, które mogą być zaktualizowane o takie dane jak: planowane zakupy, osoba decyzyjna, osoba z działu zakupów, telefon, email, plany sprzedażowe, marketingowe bądź inne informacje ważne z punktu widzenia zamawiającego.

Przygotowywane przez nas bazy są typowo dopasowane pod profil klienta, uwzględniając jego potrzeby, specyfikę branży i rynku na którym działa. Wyszukujemy tylko takie firmy, które są faktycznie wiarygodne i zgodne z profilem jakiego szuka Klient a znalezione rekordy z nim konsultujemy. 100% przedstawionych informacji jest aktualna, gdyż kładziemy nacisk na dobrą weryfikację danych. Każda firma sprawdzana jest w stosownych rejestrach, zdobywamy informacje czy firma jest aktywna, jaki ma kapitał i jaka jest jej przeważająca działalność.

Pin It on Pinterest

Share This