GCL Sp. z o.o.

Tytuł projektu

„Wdrożenie przez firmę GCL Sp. z o.o. ulepszonego procesu technologii produkcji materiałów wspomagających przywracanie środowiska naturalnego na terenach zurbanizowanych poprzez zakup wysoko zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń”

O firmie

GCL Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się wprowadzaniem i dystrybucją na polskim rynku wysokiej klasy technologii i produktów do kształtowania architektury krajobrazu.

Całkowita wartość projektu

PLN

Kwota dofinansowania

PLN

Nasze działania

W 2014 roku podpisaliśmy umowę o współpracy w zakresie przygotowania biznes planu i wniosku w ramach działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowo opisaliśmy działalność firmy, sporządziliśmy opis innowacyjnego projektu, zasoby przedsiębiorstwa umożliwiające jego realizację, odpowiednio uzasadniliśmy zalety realizacji projektu firmy i poziom jego innowacyjności i pozostałe niezbędne punkty a także część finansową. Na etapie realizacji projektu pomagaliśmy w jego rozliczaniu. Współpraca była rzetelna, obustronnie satysfakcjonująca i bardzo płynna. Nie pojawiały się żadne opóźnienia w realizacji wspólnych działań.

Nasze doświadczenie w dużych projektach o innowacyjnym charakterze i efektywna współpraca ze Spółką GCL zaowocowała otrzymaniem przez nią wsparcia.

31 marca 2015 roku wynikiem naszej współpracy było zakończenie przez firmę procesu wdrażania współfinansowanego ze środków unijnych projektu, mającego na celu udoskonalenie produkowanych przez nią dotychczas materiałów oraz opracowanie i wprowadzenie nowych.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Pin It on Pinterest

Share This