ALBATROS ALUMINIUM Sp. z o.o.

Tytuł projektu

„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla rozwoju poprzez eksport Aluminium Sp. z o.o.”

O firmie

ALBATROS ALUMINIUM Sp. z o.o. to producent światowej klasy profili aluminiowych.

Całkowita wartość projektu

PLN

Kwota dofinansowania

PLN

Nasze działania

Dnia 31 lipca 2012 roku otrzymaliśmy zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem był wybór wykonawcy zewnętrznej usługi polegającej na opracowaniu Planu Rozwoju Eksportu Spółki Albatros Aluminium Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu „Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla rozwoju poprzez eksport przedsiębiorstwa Albatros Aluminium Sp. z o.o”.

Swoją kompleksową i atrakcyjną ofertą wygraliśmy to postępowanie, składając najkorzystniejszą ofertę z uwagi na uzyskanie najwyższej liczby punktów według kryteriów dokładnie określonych przez Spółkę Albatros Aluminium.
W związku z powyższym opracowaliśmy dla firmy kompleksowy Plan Rozwoju Eksportu. Szczegółowo opisaliśmy działalność firmy, sporządziliśmy kompleksowy opis projektu promocji zagranicznej Spółki, zasoby przedsiębiorstwa umożliwiające jego realizację, odpowiednio uzasadniliśmy zalety realizacji projektu firmy, scharakteryzowaliśmy rynki docelowe wskazując motywy ich wyboru i pozostałe niezbędne punkty oraz część finansową.

Udzielaliśmy Spółce wsparcia w realizacji projektu a także sporządzaliśmy raport dotyczący określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych z rynku niemieckiego.

Dzięki owocnej współpracy, doskonałej wymianie informacji a także naszemu doświadczeniu w projektach dotyczących promocji firm na rynkach zagranicznych Spółka otrzymała wsparcie.

Wynikiem naszej współpracy było zakończenie przez firmę procesu wdrażania współfinansowanego ze środków unijnych projektu, mającego na celu promocję produktów Spółki na rynkach zagranicznych.


„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”.

Pin It on Pinterest

Share This